handreiking

Kwaliteit van Kernrandzones

Inspiratie voor visie, proces en rol

Meerwaarde

Door een kernrandzonevisie te ontwikkelen schept u duidelijkheid van u als gemeente voor initiatiefnemers in het gebied. De ontwikkeling van de kernrandzone verloopt voorspelbaarder en u als gemeente heeft meer speelruimte, doordat u de visie vooraf heeft afgestemd met de provincie. De procedures kosten minder tijd dankzij een goede afstemming met andere overheden. Alle ontwikkelingen dragen bij aan een mooi visitekaartje van uw dorp of stad, doordat er overeenstemming is over de gewenste kwaliteit en balans tussen de functies.

>