Inspiratie

Typering kernranden,

Toolkit kernrandzones, inspiratiegids voor ruimtelijke kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden voor kernrand­zones in de provincie Utrecht

Freelandschap, juli 2014, i.o.v. provincie Utrecht

Kernrandzones provincie Utrecht,

Integrale visie, gemeentelijke rolkeuze, instrumenten,

Rho, Adviseurs voor leefruimte,

september 2013, i.o.v. provincie Utrecht

´Stadslandbouw in kernrandzones’

(rapport in planning voor eind 2014)

Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie

Advies Kernrandzones,

Ingeborg Thoral Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht, april 2014

Inspiratiegids Kernrandzones,

Ingeborg Thoral Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht,september 2014

Expeditie Mooi

Gezamenlijke Provincies

>