Kernrandzone

de (andere) plaats binnen dezelfde kernrandzone, waar deze middelen zijn gegenereerd. De omvang van de kernrandzone wordt niet in hectaren bepaald, maar door de mogelijkheid van deze profijtrelatie    en die is niet meer aan te tonen bij zeer grote oppervlakten, en evenmin bij landschappelijk zeer diverse gebieden.’

Een goede leefomgeving is steeds belangrijker

In de huidige tijd volgen de veranderingen elkaar steeds sneller op. Flexibiliteit en participatie zijn de centrale maatschappelijke thema’s. Tegelijkertijd is een goede leefomgeving steeds belangrijker. Een visie op de visitekaartjes van de woongebieden is een goed hulpmiddel om alle wensen te inventariseren en te begeleiden tot een eindresultaat met breed draagvlak van zowel beide overheden als inwoners en (potentiële initiatiefnemers).

De kernrandzone van Jacob van Ruysdael

Kernrandzone> lees meer

Kwaliteit kan op veel plaatsen verbeteren

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie hebben we als provincie aangegeven dat kwaliteit centraal staat in ons ruimtelijk beleid. We vinden dat de kwaliteit van de kernrandzone op veel plaatsen kan verbeteren. Daarom willen we gemeenten stimuleren om met een goede integrale visie voor de kernrandzones te komen. Als gemeente beschikt u immers over de meeste kennis over lokale kernrandzones.

Gemeenten werken aan integrale visie

Omdat het beleid net is ontwikkeld, is er veel overleg geweest tussen gemeenten, initiatiefnemers, professionals en provincie. De gevolgde processen hebben we als input gebruikt voor deze handreiking.

Integrale visie> lees meer

background_12
‘Zijn kernrandzones nieuw? Nee. Zolang er steden zijn, zijn er kernrandzones. Dit bewijst bijvoorbeeld het schilderij van Jacob van Ruysdael: ‘Gezicht op
Haarlem met bleekvelden’ uit de Gouden Eeuw. Lange stroken wit linnen liggen hier te bleken in de zon. In de omgeving van Haarlem waren veel van zulke
blekerijen, die gebruikmaakten van het zuivere water uit de duinen.
De locatie, de omstandigheden en de bodemgesteldheid gaven aanleiding voor deze activiteiten in deze kernrandzone. Dit gaat niet over mooi of lelijk.
Ruimtelijke kwaliteit gaat, zeker in kernrandzones, vooral over logica en locatie specifieke activiteiten, passend bij de dynamiek van de plek.’

‘Niet elke kernrandzones behoeft een ontwikkeling. Ontwikkel alleen daar waar de landschappelijke kwaliteit onder de maat is, of waar kansen zijn om een nieuw landschap te maken. Behoud de gebieden waar de kwaliteit goed is
of waar weinig urgentie is. Koppel kans aan opgave, niet mogelijkheid aan programma.’

‘Ga als gemeente niet alleen aan de slag. Zoek samenwerking met eventuele buurgemeenten. Ontdek het gezamenlijke landschap waarin de kernen liggen. Vind elkaars belangen.’

Bron: Freelandschap, Toolkit kernrandzones, inspiratiegids voor ruimtelijke kwaliteit en
ontwikkelingsmogelijkheden voor kernrandzones in de provincie Utrecht.

De afgelopen periode hebben verschillende gemeenten al kernrandzones
begrensd. Een aantal heeft gewerkt aan een integrale visie:

  1. Vianen heeft een landschapsvisie opgesteld en daarin de kernrandzones begrensd en kwalitatief beschreven.
  2. De Bilt heeft een gebiedsvisie gemaakt voor de westrand, waarin kwaliteiten en toekomstbeeld zijn vastgelegd.
  3. Woerden heeft een kernrandzonevisie opgesteld voor de zuidrand van Zegveld.
  4. Soest heeft de kernrandzones begrensd in het bestemmingsplan voor het landelijk gebied. De Wieksloot aan de zuidzijde de kern van Soest wordt als eerste uitgewerkt.
  5. Montfoort heeft een uitgangspuntennota gemaakt voor al de kernranden. Voor Montfoort-West is als eerste een kernrandzonevisie ontwikkeld.
  6. Ronde Venen heeft de kernrandzones begrensd in haar structuurvisie.
  7. Veenendaal gaat de kernrandzone in samenwerking met de provincie
    oppakken in de Ruimtelijke Agenda Gemeenten.

Drie voorbeelden van kernrandzonevisies uit de provincie hebben we
beschreven. Hiervan zijn er twee nog in procedure. De beschrijvingen staan ook in de Inspiratiegids Kernrandzones van de ARK.