Leeswijzer

Startpagina

Vanaf de Startpagina kunt u de volgende keuzes maken:

Aanleiding

Wat is de relatie met het beleid van de provincie Utrecht, vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). En wat is het doel van de handreiking?

Meerwaarde

Wat zijn de redenen om een kernrandzonevisie te
ontwikkelen? Wat levert het op?

Kernrandzone

Wat is een goede definitie van een ‘kernrandzone’?

Handreiking

Wat is deze handreiking en hoe is de samenhang met de andere handreikingen?

Keuzemenu

In het Keuzemenu heeft u de volgende opties:

Visie kernrandzone ontwikkelen

Hoe brengt u de bestaande en de gewenste kwaliteit van een kernrandzone in kaart?

Proces

Welke stappen doorloopt u tijdens het ontwikkelen van een visie? En hoe zorgt u dat het planproces optimaal verloopt?

Welke instrumenten kunt u gebruiken om een redelijke
verhouding tussen kwaliteitsontwikkeling en financieel noodzakelijke ‘rode’ ontwikkeling te vinden?

Rolkeuze

Welke positie neemt u als gemeente in en welke bijdrage levert u? Een overzicht van de mogelijke varianten.

Provinciaal beleid

Wat zeggen de PRS en de PRV over kernrandzones?
En welke handreikingen kunnen u verder ondersteunen in uw ruimtelijke plannen?

Inspiratie

Informatie ter verdieping en inspiratie, waaronder een
Toolkit kernrandzones

Links

Links naar relevante informatie op internet.

Informatiepagina’s

Via de blokken in het keuzemenu komt u bij de informatiepagina’s. Hier is alle informatie met bijbehorende bijlagen en inspiratiedocumenten per onderwerp te vinden.