Proces

Ruimtelijke ontwikkeling

Iedere kernrandzonevisie is anders, omdat de lokale ruimtelijke situatie en de omstandigheden anders zijn. De  gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt uiteraard ook ingegeven door ambities en beperkingen. Toch kunnen we voor het opstellen van een kernrandzonevisie een aantal algemene stappen en aanbevelingen noemen:

>