Proces

De aanstelling van een gebiedsregisseur overwegen

Er is meestal langere tijd voor nodig om de gewenste kwaliteitsverbetering te realiseren. Dit komt doordat de kernrandzonevisie uitnodigt tot initiatieven, die organisch tot stand moeten komen. Het is belangrijk om vroegtijdig aan tafel te zitten met initiatiefnemers en betrokken partijen. Ook is het verstandig om vooraf verbindingen te leggen tussen bijvoorbeeld initiatiefnemers en grondeigenaren. Deze rol van gebiedsregisseur kunt u als gemeente zelf uitoefenen, maar kan een andere partij ook op zich nemen.

Vroegtijdig in overleg met de provincie gaan

Ook al hebben we als provincie ruimtelijke kwaliteit hoog in het vaandel staan, de ontwikkeling van ambities en daarop gestoelde plannen blijven de autonome bevoegdheid van gemeenten. Dit neemt niet weg dat de provincie graag haar kennis wil delen en met u wil meedenken. De Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen en de Toolkit kernrandzones zijn hiervoor nuttige hulpmiddelen.

Als de kernrandzonevisie mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van stedelijke functies buiten de rode contour, dan is het op basis van de PRV nodig dat er sprake is van een redelijke verhouding tot de beoogde kwaliteitsverbetering. Omdat ieder plan hierin weer anders is, vereist dit maatwerk. Wij raden u aan, hierover met onze accounthouder Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling in gesprek te gaan.

De kernrandzonevisie is een zelfbindende visie van de gemeente. De provincie en gemeente voeren overleg over de inhoud. De gedeputeerde geeft vervolgens namens de provincie een reactie op de visie. De gedeputeerde stemt dan in met de voorgestelde kwaliteitsverbetering en de relatie met de nieuwe ‘rode’ ontwikkelingen in het gebied. De nieuwe ontwikkelingen krijgen op termijn een plek in een bestemmingsplan.