Handreiking

Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten,
adviesbureaus en initiatiefnemers (burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven). We willen u hiermee helpen, ondersteunen en aanmoedigen bij het ontwikkelen van een kernrandzonevisie.

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening vragen om een kernrandzonevisie om de kwaliteit van de kernranden te verbeteren. Deze visie kan ruimte bieden voor kleinschalige rode ontwikkelingen buiten de rode contourom zo een kostendrager voor de gewenste ontwikkelingen te genereren. In deze handĀ­reiking worden de PRS/PRV van een toegelichting voorzien. De handreiking bevat geen nieuwe regels.

Visie voor de lange termijn

De gebieden rond de kernen hebben heel veel kwaliteit die niet wordt benut en gezien. Een uitnodigende entree en goede verbindingen tussen stad en land geven een impuls aan de leefbaarheid van de kernen. Een kernrandzone ontwikkelen kost tijd. Daarom is de visie bedoeld voor de lange termijn. Dit geeft duidelijkheid aan alle betrokken
partijen over wat mogelijk is en waar de kwaliteiten en verbeteringskansen liggen. Dit werkt uitnodigend voor toekomstige initiatiefnemers in een gebied. De gemeente en provincie geven van tevoren duidelijk aan hoe een project kan bijdragen.

>