Visie kernrandzone ontwikkelen

Analyse

Als u aan een kernrandzonevisie begint, heeft u een analyse van de kwaliteiten en een overzicht van mogelijke (te verwachten) initiatieven nodig. Wat zijn de kwaliteiten van de kern, de kernrand, het landelijk gebied, de verbindingen en de functies in het gebied? Wat zijn de bestaande initiatieven? Wat wordt verwacht en wat wil de gemeente initiëren? Om vervolgens het toekomstbeeld te bepalen, is het belangrijk om de draagkracht van de kernrandzone te bepalen. Om de kwaliteit van het gebied te behouden en te versterken, is er een grens te stellen aan de mogelijke ontwikkelingen in het gebied.

>